0 Comments

3 ข้อผิดพลาดในการแต่งเติมบ้านที่ “พัง” มากกว่า “ปัง”

ในการตกแต่งบ้านนั้นชเอว่าหลายคนนั้นมีความเข้าใจผิดในหลาย ๆ เรื่องและเชื่อว่าหลายครั้งที่นักตกแต่งมือใหม่นั้นไม่ได้ศึกษาในเรื่องของการตกแต่งจนสุดท้ายการตกแต่งครั้งนั้นก็ทำให้กลายเป็นความ “พัง” ไม่ใช่ ความปัง มาลองดูดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างที่เคยเกิดขึ้นในการตกแต่งและกลายเป็นความพัง
ใช้สีที่ไม่มีความเข้ากันเลย
อย่างแรกเลยนั้นคือในการตกแต่งห้องนอนนั้นเราจะเลือกจากหลาย ๆ ปัจจัยในเรื่องของสี ส่วนหนึ่งก็มีเรื่องของความชอบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าการเลือกสีผนังของห้องนอนจากความชอบนั้นก็ส่วนน้อยที่จะเลือก เพราะว่าส่วนมากจะเอาจากสไตล์ที่ชื่นชอบ มาใช้กับห้องนอนมากว่าเพราะว่าหากใช้แค่ความชอบอย่างเดียวสุดท้ายก็จะได้สีของห้องนอนแปลก ๆมาให้เห็นด้วยนะครับ